by Fantomas

Fantomas - Filmkritisch Tijdschrift #2
Bart Versteirt, Bjorn Gabriels, Inge Coolsaet (eds.)
Fantomas - 12.50€ -  out of stock

Sex sells, heet het. Maar wat is er te koop? In de verstrengeling van intimiteit en professionaliteit staat meer op het spel dan de uitwisseling van lichaamssappen en valuta. Schaamte loert om het hoekje, terwijl het verlangen naar vrijheid ons roert. Film raakt dat allemaal aan, van verzuchtingen naar het ongrijpbare tot afbeeldingen van nog louter geprojecteerde wensdromen. Kijklustig tot in de kern vinden makers én toeschouwers in film een voorgespiegelde wereld, bestemd om te blijven bewegen.

Vijf essays en een beeldbijdrage van fotograaf Julie Scheurweghs vormen het thema ‘(not) suited for work’, waarin we het erotische beeld her-bekijken. Daarnaast koppelen tien niet-thematische artikels hun zoektocht naar vrijheid en utopie aan recente stromingen en ontwikkelingen.

Fantomas - Filmkritisch Tijdschrift #1
Bart Versteirt, Bjorn Gabriels, Inge Coolsaet (eds.)
Fantomas - 12.50€ -  out of stock

#1 het geheugen en de herinnering

Het verleden is nooit dood. Het is niet eens verleden tijd. Die memorabele gedachte van William Faulkner spookt bij uitstek door elk bewegend beeld. In zijn meest oorspronkelijke vorm is film niet minder dan gestolde tijd, uitgekristalliseerd in 24 beelden per seconde. De filmgeschiedenis is dooraderd met werken waarvan de vertelling in de herinnering duikt, of waarin de herinnering opduikt in de vertelling; talloze cineasten – van gisteren, vandaag en morgen – maken van het geheugen hun ontginningsterrein. Met twaalf essays onderzoeken we de veelvormige wijzen waarop cineasten, archivarissen, filmhistorici, critici en kijkers de brug slaan tussen verleden, heden en toekomst.

cart (0)